Rakennusautomaatio


Rakennusautomaatio ohjaa kiinteistön teknisiä laitteita ja takaa optimaalisen kiinteistöhuollon rakennusten koko elinkaaren ajalle. Rakennusautomaatio parantaa myös energiatehokkuutta eli vähentää rakennuksen todellisia käyttökustannuksia, kuten energia-, ylläpito- ja huoltokustannuksia. Koko rakennuksen kattava ohjausjärjestelmä mahdollistaa rakennusten ja kiinteistöjen hallinnan joustavasti, tehokkaasti ja käytännöllisesti. Kiinteistön loppukäyttäjille rakennusautomaatio näkyy muun muassa sisäilman laadun, viihtyvyyden ja turvallisuuden parantumisena. Integroitu huoneautomaatio mahdollistaa huonekohtaisen säädön ja ohjauksen. Automaation ansiosta sisäilman laatu paranee ja ilmanlaatua voidaan optimoida niin huone-, huoneisto- kuin rakennustasolla tehokkaasti ja helposti. Integroidun järjestelmän myötä käyttäjä voi säätää huoneilmaa myös huoneesta käsin.

Sauter rakennusautomaatio

Sauter rakennusautomaation tuotteilla ja järjestelmillä voidaan toteuttaa suuriinkin kiinteistöihin sopivat automaatioratkaisut. Paras yhteensopivuus saavutetaan kun hyödynnetään Sauterin kattavaan toimitusohjelmaan kuuluvia älykkäitä, laadukkaita ja luotettavia LVI-automaation komponentteja. Sauterin laitteet ovat kuitenkin hyvin yhteensopivia myös muiden valmistajien laitteiden kanssa ja Sauter on edelläkävijä avoimen BACnet tiedonsiirtoprotokollan hyödyntämisessä eri laitevalmistajien automaatiojärjestelmien integroinnissa.